Jesteśmy expertami

Podstawowym zakresem naszej dzialalności jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami powierzonymi. Doświadczenie w tym zakresie sięga 2006 roku. Zakres usług jakie świadczymy na rzecz Obsługiwanej Wspólnoty

Obsługa administracyjna

 1. Znany z imienia i nazwiska administrator dostępny pod telefonem całą dobę.
 2. Prowadzenie formalno-prawnej dokumentacji nieruchomości wraz z korespondencją i archiwum w wersji papierowej.
 3. Przygotowanie i umów o dostawy, prace bądź usługi na rzecz i w imieniu Wspólnoty.
 4. Prowadzenie wykazu właścicieli lokali i ich najemców.
 5. Reprezentowanie ogółu włascicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także w kontaktach z członkami Wspólnoty i osobami trzecimi.
 6. Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty mieszkaniowej.
 7. Przygotowanie projektów uchwał współwłascicieli nieruchomości i w razie konieczności prowadzenie ich głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosół.
 8. Opracowanie i przedkładanie właścicielom planów remontów i planów zarządzania nieruchomością.

Obsługa Księgowa

 1. Naliczanie i rozliczanie zaliczek wynikających z planu gospodarczego.
 2. Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów Wspólnoty.
 3. Sporządznie rocznego sprawiozdania finansowego.
 4. Przygotowanie dokumentów do rozliczeń przez rachunki bankowe założone dla Wspólnoty. Dbanie o terminowość zapłat.
 5. Przygotowywanie rozliczeń wykonania planu gospodarczego.
 6. Prowadzenie w imieniu właścicieli rozliczeń za usługi dostarczne do lokali tj. wody, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków oraz za wywóz nieczystości stałych.
 7. Rozliczanie windykowanych należności od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

Obsługa w zakresie technicznym

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 2. Zlecanie wyspecjalizowanym organom kontroli wykonanie okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
 3. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie obiektu powierzonego w Zarząd poprzez utrzymanie w czystości pomieszczeń i urządzeń należących do wspólnego urzytku oraz terenu.
 4. Zapewienie dla nieruchomosci dostaw mediów.
 5. Organizacja usuwania awarii i jej skutków na nieruchomości wspólnej.
 6. Przygotowywanie projektów umów i zleceń na konserwację budynku i infrastruktury technicznej.
 7. Konserwacje:
  o Hydrauliczne:
  > Konserwacja z przeglądami instalacji sanitarnych
  > Konserwacja instalacji kanalizacyjnej z udrażnianiem sprężyną elektryczną oraz mycie instalacji myjką ciśnieniowa 120 bar.
  o Elektryczne:
  > Przeglądy okresowe
  > Pomiary
  > Usuwanie awarii
  > Montaż instalacji elektrycznych
  > Montaż instalacji odgromowych
  o Ogólnobudowlane:
  > Regulacja i konserwacja drzwi łącznie z samozamykaczami.
  > Drobne naprawy ślusarskie.
  > Mycie pojemników na odpady.

O NAS

Oferujemy Państwu możliwośc nawiązania współpracy w zakresie administrowania nieruchomością wspólną, tj. budynkami położonymi na terenie państwa osiedla lub wspólnoty w Piasecznie oraz okolicy.
Bardzo zależy nam na całkowitym zadowoleniu naszych klientów w zakresie utrzymania nieruchomości i czerpania z niej pożytków, co przyczyni się do minimalizacji kosztów utrzymania części Wspólnych oraz infrastruktury otaczającej Wspólnotę.
Moje doświadczenie w zarządzaniu Wspólnotą sięga 2004 r. kiedy to zostałam członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Staszica 42” w Piasecznie składająca się z 8-miu budynków, łącznie 121 lokali. Doświadczenie jakie tam zdobyłam to prawdziwa szkoła zarządzania. Budynki w upadłości developerskiej, brak finansowania na media i inne usługi związane z utrzymaniem nieruchomości. Poprzez zmianę organizacji pracy i osobiste zaangażowanie udało się wypracować oszczędności z których zainwestowaliśmy w plac rekreacyjny i sportowy. Konieczne było także znalezienie finansowania na wykonanie remontu dachów i balkonów.
Obecnie administruję:
- WM Brzozowy park ul. Ogrodowa 8 w Józefosławiu
- WM Bielawska 24 w Konstancinie Jeziornie
- WM Nadarzyńska 38 w Piasecznie
- WM "VALOR KONSTANCIN" w Konstancinie Jeziornie
- WM Planety 20-26 w Józefosławiu
- WM Okulickiego 30 w Piasecznie
- WM Okulickiego 32 w Piasecznie
- WM ul. Ogrodowa 15a w Józefosławiu
- WM ul. Świetlista w Józefosławiu
- Stowarzyszeniem ul. Świetlista w Józefosławiu
- nieruchomością przy ul. Planety 2 i Wilanowską 11 w Józefosławiu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadam obowiązkową Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Nieruchomości w wysokości 50 000 Euro w Towarzystwie UNIQA.
Uważam że każda nieruchomość posiada odmienną specyfikę dlatego docelowy model administrowania będę chciała wypracować wraz z Państwem jak i w konsultacji z Członkami Wspólnoty, których zdanie i oczekiwania są ogromnie ważne. {gallery}galeria{/gallery}

DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty

Licencja

ustawa o własności lokali

prawo spółdzielcze

prawo budowlane

kodeks cywilny

GALERIA

Zdjęcia z Zarządzanych Wspólnot

Partnerzy

Współpracują z nami

Usługi księgowe i Informatyczne

Usługi Spawania

DALKOWSKI Technika Grzewcza

Inspektor budowlany Zbigniew Krupa firma ZBIG-KRUP

Bud - Zen Zenon Kowalski - firma remontowo-budowlana

Instalatorstwo elektryczne - Grzegorz Szywała

Obsługa klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy.


Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień, służę pomocą. Proszę dzwonić lub pisać na adres poczty e-mail


tel. +48 793 720 760
e-mail: barbaradalkowska@gmail.com

Jeśli potrzebują Państwo zgłosić awarię. Proszę dzwonić pod nr (+48) 732 820 870

JAK DO NAS TRAFIĆ?

Lokalizacja biura Dalkowski - Zarządzanie Nieruchomościami

Napisz do nas

Wyślij e-mail bezpośrednio ze strony

DZIAŁ TECHNICZNY

W sprawach zgłoszę problemów lub awarii prosimy o kontakt z działem technicznym.
 • Tel. +48 732 820 870

O Firmie

Nasza Firma "Dalkowski - Zarządzanie Nieruchomościami" to firma której zakresem działalności jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami powierzonymi.

Dane Adresowe

ul. Armii Krajowej 2
05-500 Piaseczno
Polska
tel.: (+48) 793 720 760
mail.: barbaradalkowska@gmail.com 
ABN: 821-137-87-39

Godziny Pracy

Od poniedziałku do piątku :
od 1000 do 1700
tel. (+48) 793 720 760
DZIAŁ TECHNICZNY
tei. (+48) 732 820 870

Dodatkowe Informacje